Украинская Ассоциация Сталеплавильщиков

Научные труды Донецкого Национального Технического Университета, 2011, серия металлургия, выпуск 13 (194)

д-р техн. наук, проф. Башков Є.О. (голова); д-р техн. наук, проф. Смірнов О.М. (заст. голови редакційної колегії); д-р техн. наук, проф. Алімов В.І.; канд. техн. наук Білобров Ю.М.; д-р техн. наук, проф. Бойченко Б.М.; д-р техн. наук, чл.-кор. НАНУ Гогаєв К.О.; д-р техн. наук, чл.-кор. НАНУ Дубоделов В.І.; д-р техн. наук, проф. Єронько С.П.; д-р техн. наук, проф. Коновалов Ю.В.; канд. техн. наук, доц. Корзун Є.Л. (відп. секр.); д-р техн. наук, проф., акад. НАНУ Косторнов А.Г.; канд. техн. наук, доц. Кочура В.В.; д-р техн. наук, проф. Кравцов В.В.; д-р техн. наук, проф., чл.-кор. НАНУ Мінаєв О.А.; д-р техн. наук, проф., акад. НАНУ Найдек В.Л.; д-р техн. наук, проф., чл.-кор. НАНУ Пілюшенко В.Л.; д-р техн. наук, проф. Саф'янц С.М.; д-р техн. наук, проф. Смирнов Є.М.; д-р техн. наук, проф. Троянський О.А.; канд. техн. наук, доц. Штепан Є.В.; д-р техн. наук, проф. Яковченко О.В.; д-р техн. наук, проф. Ярошевський С.Л.

СОДЕРЖАНИЕ