Украинская Ассоциация Сталеплавильщиков

ВПЛИВ ФРАКЦІЙНОГО СКЛАДУ БРУХТУ НА МАСОПЕРЕНОС У КОНВЕРТОРІ

Лізун А. Ю. Пільгаєв Р.В. Куркурін А. Е. (МЧМ-08б), Донецький національний технічний університет
Керівник – доц. кафедри МС Лебедев Є.Н.

Дослідження впливу фракційного складу брухту на масоперенос в конвертерній ванні було проведено на установці для вивчення зміни оптичної щільності рідині. При проведенні дослідів продування ванни у присутності спеціальної моделі металевого брухту (трьох варіантів фракційного складу), здійснювали газом що асимілюється.

Для проведення експериментів було створено три зонди. Відрізняються вони кількістю отворів, що у свою чергу імітували перекриття потоку донного дуття відповідно на 30,50 і 70 %.

Отримані експериментальні дані представлені в таблиці.

Таблиця - Залежність оптичної проникності від заваленої площі.

Залежність оптичної проникності від заваленої площі

Після проведення серії експериментів були встановленні залежності які приведені на рисунку 1.

З даних наведених на рисунку витікає, що при часі продування до 25 хвилин оптична проникність повністью прозорого розчину (100%), змінюється відповідно для першої ємкості до 97 %, а для другої 98,8 %.

З рисунка виходить, що найбільша швидкість засвоєння кисню розчином спостерігалася при створенні опору зондом потоку повітря в 30% (98%), тобто струмінь практично безперешкодно проходить крізь зонд. Повільніше всього швидкість зміни оптичної щільності спостерігалася при перекритті зондом 50% дна (98,8%). При збільшенні площі перекриття зондом дна більше 50%, спостерігається зростання швидкості засвоєння кисню розчином. Це пояснюється тим, що струмінь повітря зустрічаючи на на своєму шляху перешкоду, подоібнюється на меньші струмені, при цьому площа контакту газу з рідиною збільшується.

Таким чином опір на шляху газового струменя суттєво знижує ефективність методів позапічної обробки.